wetter yn De Alde Feanen

Ut Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Frysk

Puzelwurden

Puzelfraach: wetter yn De Alde Feanen

Krúswurd: